pcso

PCSO adviseerd over alle rechtspositionele, financiële en CAO aangelegenheden

De PCSO is, als organisatie, actief op het terrein van de behartiging van de belangen van investeerders. Onder de behartiging van belangen verstaan we o.a. versterking van de functie en positie van de aangesloten ondernemingen. Wij adviseren over alle rechtspositionele, financiële en CAO-aangelegenheden van de medewerkers.

De PCSO is een moderne en actieve organisatie, die ontwikkelingen op de voet volgt. Bovendien heeft de PCSO een nadrukkelijke rol in het functioneren van uw onderneming wij maken deel uit van de adviesgroep van de Sector Financiële zaken die de beurszaken regelt voor menige investeerder.

Financiële dienstverlening


Bestuursleden van de PCSO willen in adviserende en bemiddelende zin optreden als vorm van eerste lijnsondersteuning; de tweede lijnsondersteuning is de helpdesk, terwijl de ondersteuning onze juridische afdeling is. Een goede communicatie via ons blad, via digitale berichtgeving en via de website staat borg voor een snelle dienstverlening aan al onze leden. Het bestuur is er van overtuigd dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de organisatie die toezicht houdt, zij ziet als belangrijkste drijfveer voor een goede finaciële positie een taak voor het hoofdbestuur.

Het PCSO beleid voor de komende tijd

  • Kwaliteitsverbetering van de ondernemingen.
  • Positieverbetering van leidinggevenden.
  • Meer vrijstelling van lesgevende taken en voldoende ondersteuning voor directieleden.
  • Een weloverwogen functiewaarderingssysteem voor het personeel, waarbij de functies duidelijk omschreven worden.
  • Professionalisering via verschillende kanalen
  • Duidelijk omschreven bevoegdheden.